Anope 1.8.9.3131 - OperServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • HELP
  	OperServ commands:
  
  
 • GLOBAL
  	SintÓxi: GLOBAL missatge
  
  	Permet als Administrators a enviar missatges als usuaris de
  	la xarxa. El missatge sera enviat desde el nick OperServ.
  
  
 • STATS
  	SintÓxi: STATS [AKILL | ALL | RESET]
  
  	Sense una opciˇ, mostra el nom actual d'usuaris i
  	IRCops en linea (excluient els serveis), el mÓxim
  	nombre d'usuaris desde que els serveis s'han iniciat, i
  	el temps que els serveis han estat funcionant.
  
  	Amb L'opciˇ AKILL, mostra la mida actual de la
  	llista AKILL i l'actual temps d'expiraciˇ per defecte.
  
  	L'opciˇ ALL esta sols disponible per administradors de
  	serveis, i mostra informaciˇ en el us de mem˛ria dels
  	serveis. Utilitzar aquesta opciˇ pot congelar els
  	serveis per un curt periode de temps en xarxes grans,
  	aixi que no es recomana utilitzar sovint.
  
  	L'opciˇ RESET estableix el nombre mÓxim d'usuaris
  	al nombre d'usuaris actualment presents en la xarxa.
  
  	UPTIME pot ser utilitzat com a sin˛nim per STATS.
  
  
 • OPER
  	SintÓxi: OPER ADD nick
  	     OPER DEL {nick | nom | llista}
  	     OPER LIST [mascara | llista]
  	     OPER CLEAR
  
  	Permet als root de serveis afegir o
  	eliminar nicknames a la llista d'operadors de
  	serveis. Un usuari amb el seu nickname a la llista
  	d'operadors de serveis i que ha estat identificat
  	amb OperServ podra accedir a comandes d'operador de
  	serveis.
  
  	La comanda OPER ADD afegeix el nickname donat a la
  	llista d'operadors de serveis.
  
  	La comanda OPER DEL elimina el nickname donat de
  	la llista d'operadors de serveis. Si una llista de
  	instÓncies es especificada, aquestes instÓncies son esborrades.
  	(Veure l'exemple per a LIST especificat mÚs endavant.)
  
  	La comanda OPER LIST mostra la llista
  	d'operadors de serveis. Si s'especifica una mascara, nomŔs
  	les instÓncies que concordin amb la mascara sˇn
  	mostrades. Si s'especifica una llista de noms es , nomŔs aquestes
  	instÓncies son mostrades; per exemple:
  
  	  OPER LIST 2-5,7-9
  	   Llista instÓncies d'operadors de serveis
  	   enumerades de 2 a 5 i de 7 a 9.
  
  	La comanda OPER CLEAR neteja totes les instÓncies
  	de la llista d'operadors de serveis.
  
  	Qualsevol operador d'IRC pot utilitzar la forma
  	OPER LIST de la comanda.
  
  
 • ADMIN
  	SintÓxi: ADMIN ADD nick
  	     ADMIN DEL {nick | nom | llista}
  	     ADMIN LIST [mascara | llista]
  	     ADMIN CLEAR
  
  	Permet al root de serveis afegir o eliminar nicknames
  	a la llista d'administradors de serveis. Un usuari
  	el nickname del qual estigui a la llista d'administradors de
  	serveis i que ha estat identificat amb OperServ podra
  	accedir a comandes d'administradors de serveis.
  
  	La comanda ADMIN ADD afegeix el nickname especificat a la llista
  	d'administradors de serveis.
  
  	La comanda ADMIN DEL elimina el nickname especificat de la
  	llista d'administradors de serveis. Si una llista
  	d'instÓncies es especificada, aquestes instÓncies son esborrades.
  	(Veure l'exemple per LIST que s'especifica mÚs endavant.)
  
  	La comanda ADMIN LIST mostra la llista
  	d'administradors de serveis. Si s'especifica una mascara, nomŔs
  	les instÓncies que concordin amb la mascara sˇn mostrades;
  	per exemple:
  
  	  ADMIN LIST 2-5,7-9
  	   Llista instÓncies de la llista d'administradors de
  	   serveis enumerades de 2 a 5 i de 7 a 9.
  
  	La comanda ADMIN CLEAR neteja totes les instÓncies de
  	la llista d'administradors de serveis.
  
  	Qualsevol operador d'IRC pot utilitzar la forma ADMIN LIST
  	de la comanda. Tots les altres utilitats estan limitades al
  	root de serveis.
  
  
 • IGNORE
  	Sintaxis: /msg OperServ IGNORE {ADD|DEL|LIST|CLEAR} [time] [nick | mask]
   
  	Syntax: IGNORE {ADD|DEL|LIST|CLEAR} [time] [nick | mask]
  
  	Allows Services Admins to make Services ignore a nick or mask
  	for a certain time or until the next restart. The default
  	time format is seconds. You can specify it by using units.
  	Valid units are: s for seconds, m for minutes,
  	h for hours and d for days.
  	Combinations of these units are not permitted. To make
  	Services permanently ignore the user, type 0 as time.
  	When adding a mask, it should be in the format user@host
  	or nick!user@host, everything else will be considered a nick.
  	Wildcards are permitted.
  
  	Ignores will not be enforced on IRC Operators.
  
  
 • MODE
  	SintÓxi: MODE canal Modes
  
  	Permet als operadors de serveis establir modes de canal
  	per a qualsevol canal. Els parametres son els mateixos que per la
  	comando estandart /MODE.
  
  	Limitat a operadors de serveis.
  
  
 • UMODE
  	Sintaxis: /msg OperServ UMODE user modes
   
  	Syntax: UMODE user modes
  
  	Allows Super Admins to set user modes for any user.
  	Parameters are the same as for the standard /MODE
  	command.
  
  
 • OLINE
  	Sintaxis: /msg OperServ OLINE user flags
   
  	Syntax: OLINE user flags
  
  	Allows Super Admins to give Operflags to any user.
  	Flags have to be prefixed with a "+" or a "-". To
  	remove all flags simply type a "-" instead of any flags.
  
  
 • CLEARMODES
  	SintÓxi: CLEARMODES canal [ALL]
  
  	Neteja tots els modes binarios (i,k,l,m,n,p,s,t) i
  	bans del canal. Si s'especifica ALL, tambe neteja
  	tots els ops i voices (modes +o i +v) del canal.
  
  	Limitat a operadors de serveis.
  
  
 • KICK
  	SintÓxi: KICK canal usuari raˇ
  
  	Permet als IRCops kickejar un usuari de qualsevol
  	canal. Els parametres son els mateixos que per la comanda
  	/KICK. El missatge de kick tindra el nickname del IRCop
  	que envia la comanda KICK; per exemple:
  
  	*** SpamMan ha estat kickejat del canal #aujac per OperServ (cistus (Flood))
  
  	Limitat a operadors de serveis.
  
  
 • AKILL
  	SintÓxi: AKILL ADD [+expiraciˇ] mascara raˇ
  	     AKILL DEL {mascara | nom | llista}
  	     AKILL LIST [mascara | llista]
  	     AKILL VIEW [mascara | llista]
  	     AKILL CLEAR
  
  	Permet als operadors de serveis manipular la llista de
  	AKILLS. Si un usuari coincideix amb una mascara en la
  	llista de AKILLS i s'esta intentant connectar, els serveis enviaran
  	un KILL a aquest usuari i, en tipus de servidors soportats,
  	notificara a tots els servidors que afegeixin un ban (linea K)
  	per la mascara de l'usuari.
  
  	AKILL ADD afegeix la mascara usuari@host especificada a la llista
  	de AKILLS per la raˇ especificada (que HA DE SER especificada).
  	expiraciˇ es especificada com un sencer seguit de
  	 d (dies), h (hores), o m (minuts). Combinacions (com
  	1h30m) no estan permesses. Si un especificador d'unitats no
  	es incl˛s, per defecte seran dies (o sigui +30 nomŔs
  	significa 30 dies). Per afegir un AKILL que no caduqui, utilitza +0.
  	Si la mascara a afegir comenša amb un +, s'ha d'especificar
  	un temps d'expiraciˇ. El temps d'expiraciˇ per defecte actual de AKILLS
  	pot ser consultat amb la comanda STATS AKILL.
  
  	La comanda AKILL DEL esborra la mascara especificada de la llista
  	d'AKILLS si esta present. Si s'especifica una llista de noms,
  	aquestes instÓncies son esborrades. (Veure l'exemple per LIST
  	especificat mÚs endavant.)
  
  	La comanda AKILL LIST mostra la llista d'AKILLS.
  	Si s'especifica una mascara, nomŔs les instÓncies coincidents
  	amb la mascara sˇn mostrades. Si s'especifica una llista de noms,
  	nomŔs aquestes instÓncies son mostrades; per exemple:
  
  	  AKILL LIST 2-5,7-9
  	   Llista les instÓncies de AKILL enumerades de 2 a 5 i de 7
  	   a 9.
  
  	AKILL VIEW es una versiˇ mÚs verbal d'AKILL LIST, i
  	mostrara qui va afegir un AKILL, la data en que va ser afegit,
  	i quan caducara, aixÝ com tambe la mascara usuari@host
  	i la raˇ.
  
  	AKILL CLEAR neteja totes les instÓncies de la llista d'AKILLS.
  
  	Limitat a operadors de serveis.
  
  
 • SGLINE
  	SintÓxi: SGLINE ADD [+expiraciˇ] mascara:raˇ
  	     SGLINE DEL {mascara | nom | llista}
  	     SGLINE LIST [mascara | llista]
  	     SGLINE VIEW [mascara | llista]
  	     SGLINE CLEAR
  
  	Permet als operadors de serveis manipular la llista
  	de SGLINES. Si un usuari amb un nom real concordant
  	amb una mascara SGLINE s'intenta connectar, els serveis
  	l'impediran aconseguir una sessiˇ d'IRC.
  
  	SGLINE ADD afegeix la mascara de nom real especificada a la
  	llista de SGLINES per la raˇ especificada (obligatori).
  	expiraciˇ es especificada com un sencer
  	seguit de d (dies), h (hores), o m
  	(minuts). Combinacions (com 1h30m) no estan
  	permesses. Si l'especificaciˇ de la unitat no es
  	especificada, per defecte sˇn dies (Ús a dir +30 nomŔs
  	significa 30 dies). Per afegir una SGLINE que no caduqui,
  	utilitza +0. Si la mascara de nom real especificada comenša amb
  	+, el temp d'expiraciˇ ha de ser especificat, encara que sigui
  	el mateix que el per defecte. El temps actual d'expiraciˇ
  	per defecte per SGLINES pot ser consultat amb la comanda
  	STATS AKILL.
  	Nota: Ja que la mascara de nom real pot contenir
  	espais, el separador entre aquest i la raˇ es un signe de
  	dos punts.
  
  	La comanda SGLINE DEL esborra la mascara especificada de la
  	llista de SGLINES si esta present. Si s'especifica una llista de
  	instÓncies, aquestes instÓncies son esborrades. (Veure
  	l'exemple per LIST especificat mÚs endavant.)
  
  	La comanda SGLINE LIST mostra la llista de SGLINES. Si
  	s'especifica una mascara, nomŔs les instÓncies concordant amb
  	la mascara sˇn mostrades. Si s'especifica una llista de instÓncies,
  	nomŔs aquestes instÓncies son mostrades; per exemple:
  
  	  SGLINE LIST 2-5,7-9
  	   Llista instÓncies de SGLINES enumerades de 2 a 5 i de 7
  	   a 9.
  
  	SGLINE VIEW es una versiˇ mÚs verbal que SGLINE LIST,
  	i mostrara qui va fegir la SGLINE, la data en la que va
  	ser afegida, i quan caducara, a mÚs de la mascara de nom real
  	i la raˇ.
  
  	SGLINE CLEAR neteja totes les instÓncies de la llista de
  	SGLINES.
  
  	Limitat a operadors de serveis.
  
  
 • SQLINE
  	SintÓxi: SQLINE ADD [+expiraciˇ] mascara raˇ
  	     SQLINE DEL {mascara | nom | llista}
  	     SQLINE LIST [mascara | llista]
  	     SQLINE VIEW [mascara | llista]
  	     SQLINE CLEAR
  
  	Permet als operadors de serveis manipular la llista
  	de SQLINES. Si un usuari amb un nick concordant amb una
  	mascara SQLINE s'intenta connectar, els serveis li
  	impediran aconseguir una sessiˇ d'IRC.
  
  	Si el primer carÓcter de la mascara es #, els serveis
  	evitaran l'˙s dels canals coincidents (a IRCds
  	que ho soportin).
  
  	SQLINE ADD afegeix la mascara de nom real especificada a la
  	llista de SQLINES per la raˇ especificada (que s'ha d'especficar).
  	expiraciˇ es especificada como un sencer
  	seguit de d (dies), h (hores), o m
  	(minuts). Combinacions (com 1h30m) no estan
  	permesses. Si l'especificaciˇ de la unitat no es
  	especificada, per defecte sˇn dies (Ús a dir +30 nomŔs
  	significa 30 dies). Per afegir una SQLINE que no caduqui,
  	utilitzar +0. Si la mascara de nom real especificada comenša amb
  	+, el temps d'expiraciˇ ha de ser especificat, encara que sigui
  	el mateix que el per defecte. El temps actual d'expiraciˇ
  	per defecte per SQLINES pot ser consultat amb la comanda
  	STATS AKILL.
  
  	La comanda SQLINE DEL esborra la mascara especificada de la
  	llista de SQLINES si esta present. Si s'especifica una llista de
  	instÓncies, aquestes instÓncies son esborrades. (Veure
  	l'exemple per LIST especificat mÚs endavant.)
  
  	La comanda SQLINE LIST mostra la llista de SQLINES. Si
  	s'especifica una mascara, nomŔs les instÓncies coincidents amb
  	la mascara son mostrades. Si s'especifica una llista de instÓncies,
  	sols esas instÓncies son mostrades; per exemple:
  
  	  SQLINE LIST 2-5,7-9
  	   llista instÓncies de SQLINES enumerades de 2 a 5 i de 7
  	   a 9.
  
  	SQLINE VIEW es una versiˇ mÚs verbal que SQLINE LIST,
  	i mostrara qui va afegir la SQLINE, la data en la que va
  	ser afegida, i quan caducara, a mÚs de la mascara de nom real
  	i la raˇ.
  
  	SQLINE CLEAR neteja totes les instÓncies de la llista de
  	SQLINES.
  
  	Limitat a operadors de serveis.
  
  
 • SZLINE
  	SintÓxi: SZLINE ADD [+expiraciˇ] mascara raˇ
  	     SZLINE DEL {mascara | nom | llista}
  	     SZLINE LIST [mascara | llista]
  	     SZLINE VIEW [mascara | llista]
  	     SZLINE CLEAR
  
  	Permet als operadors de serveis manipular la
  	llista de SZLINES. Si un usuari amb una IP concordant
  	amb una mascara de la llista de SZLINES intenta connectar-se,
  	els serveis le impediran obtenir una sessiˇ d'IRC
  	(Ús a dir, si la IP te un PTR RR o no).
  
  	SZLINE ADD afegeix la mascara IP especificada a la llista de
  	SZLINES per la raˇ especificada (que s'ha d'especificar).
  	expiraciˇ es especificada com un sencer seguit
  	de d (dias), h (hores), o m (minuts).
  	Combinacions (com 1h30m) no estan permesses. Si
  	una especificaciˇ d'unitat no es especificada, per
  	defecte es dies (Ús a dir, +30 significa
  	30 dies). Per afegir una SZLINE que no caduqui, utilitzar
  	+0. Si la mascara a afegir comenša amb un
  	+, el temps d'expiraciˇ ha de ser especificat, encara
  	que sigui el mateix que el per defecte. El temps actual
  	d'expiraciˇ per defecte per SZLINES pot ser
  	consultat amb la comanda STATS AKILL.
  
  	La comanda SZLINE DEL esborra la mascara especificada de la
  	llista de SZLINES si esta present. Si s'especifica una llista de
  	instÓncies, aquestes instÓncies son esborrades. (Veure
  	l'exemple per LIST especificat mÚs endavant.)
  
  	La comanda SZLINE LIST mostra la llista de SZLINES.
  	Si s'especifica una mascara, nomŔs aquellas instÓncies
  	coincidents amb la mascara sˇn mostrades. Si s'especifica una llista
  	de instÓncies, nomŔs aquestes instÓncies sˇn mostrades;
  	per exemple:
  
  	  SZLINE LIST 2-5,7-9
  	   Llista instÓncies SZLINE enumerades de 2 a 5 i de 7
  	   a 9.
  
  	SZLINE VIEW es una versiˇ mÚs verbal de SZLINE LIST,
  	i mostrara qui va afegir una SZLINE, la data en la que
  	va ser afegida, i quan caducara, a mÚs de la mascara IP i
  	la raˇ.
  
  	SZLINE CLEAR neteja totes les instÓncies de la llista
  	de SZLINES.
  
  	Limitat a operadors de serveis.
  
  
 • SET
  	SintÓxi: SET opciˇ parametres
  
  	Estableix varies opcions globals de serveis.
  	Noms de opcions actualment definides sˇn:
  	  READONLY  Estableix Mode nomŔs lectura o nomŔs escritura
  	  LOGCHAN  Report log messages to a channel
  	  DEBUG   Activa o desactiva el Mode debug
  	  NOEXPIRE  Activa o desactiva el Mode no expire
  	  SUPERADMIN Activate or deactivate super-admin mode
  	  SQL  	 Activate or deactivate sql mode
  	  IGNORE   Activate or deactivate ignore mode
  	  LIST    List the options
  
  	Limitat a administradors de serveis.
  
  
 • SET READONLY
  	SintÓxi: SET READONLY {ON | OFF}
  
  	Estableix el mode nomŔs lectura a activat o desactivat. En mode
  	nomŔs lectura, els usuaris normals no podran modificar dades
  	de serveis, incloent accÚs a llistes de canals i
  	nicknames, etc. IRCops amb suficients privilegis amb
  	els serveis podren modificar la llista AKILL de
  	serveis i eliminar o prohibir nicknames i canals, per˛
  	cap d'aquests canvios sera guardat excepte que el
  	mode nomŔs lectura es desactivi abans de que els serveis
  	siguin desactivats o reiniciats.
  
  	Aquesta opciˇ es equivalent a l'opciˇ -readonly en
  	la linea de comandes.
  
  
 • SET LOGCHAN
  	Sintaxis: /msg OperServ SET LOGCHAN {ON | OFF}
   
  	Syntax: SET LOGCHAN {ON | OFF}
  
  	With this setting on, Services will send its logs to a specified
  	channel as well as the log file. LogChannel must also be defined
  	in the Services configuration file for this setting to be of any
  	use.
  
  	This option is equivalent to the command-line option -logchan.
  
  	Note: This can have strong security implications if your log
  	channel is not properly secured.
  
  
 • SET DEBUG
  	SintÓxi: SET DEBUG {ON | OFF | nom}
  
  	Estableix el mode debug a activat o desactivat. En mode debug,
  	tota la informaciˇ enviada desde i cap als serveis,
  	a mÚs de un numero de missatges sˇn escrits a l'arxiu
  	de log. Si s'especifica nom, el mode debug es
  	activat, amb el nivell de debug especificat a nom.
  
  	Aquesta opciˇ es equivalent a l'opciˇ -debug en
  	la linea de comandes.
  
  
 • SET LIST
  	Sintaxis: /msg OperServ SET LIST
   
  	Syntax: SET LIST
  
  	Display the various OperServ settings
  
  
 • SET NOEXPIRE
  	SintÓxi: SET NOEXPIRE {ON | OFF}
  
  	Estableix el mode no expire a activat o desactivat. En
  	mode no expire, nicks, canals, akills i excepcions
  	no caducaran fins que l'opciˇ sigui desactivada.
  
  	Aquaquesta opciˇ es equivalent a l'opciˇ -noexpire
  	en la linea de comandes.
  
  
 • SET SQL
  	Sintaxis: /msg OperServ SET SQL {ON | OFF}
   
  	Syntax: SET SQL {ON | OFF}
  
  	Setting this will toggle Anope's from usage of SQL, this should
  	be used to disable and enable SQL should your SQL server go down
  	while services are running.
  
  
 • SET SUPERADMIN
  	Sintaxis: /msg OperServ SET SUPERADMIN {ON | OFF}
   
  	Syntax: SET SUPERADMIN {ON | OFF}
  
  	Setting this will grant you extra privlages such as the
  	ability to be "founder" on all channel's etc...
  
  	This opion is _NOT_ persistant, and should only be used when
  	needed, and set back to OFF when no longer needed.
  
  
 • NOOP
  	SintÓxi: NOOP SET servidor
  	     NOOP REVOKE servidor
  
  	NOOP SET esborra totes les linees O: del
  	servidor especificat i killeja a tots els IRCops actuals
  	per a prevenir-los de fer rehash en el servidor
  	(ja que aix˛ cancel.laria l'efecte).
  
  	NOOP REVOKE fa que les linees 0: disponibles novament
  	en el servidor especificat.
  
  	Nota: El servidor no es testejat pels
  	serveis.
  
  	Limitat a administradors de serveis.
  
  
 • JUPE
  	SintÓxi: JUPE servidor [raˇ]
  
  	Li diu als serveis que fagin jupiter (saturn, mart,...) a un servidor
  	-- Ús a dir, crear un "servidor" fals conectant als
  	serveis el qual preveu al servidor real de
  	connectar-se. El jupe pot ser eliminat utilitzant la comanda
  	estandart SQUIT. Si una raˇ es especificada, es afegida
  	en el camp d'informaciˇ sobre el servidor; d'altra
  	banda, el camp de informaciˇ sobre el servidor tindra
  	el text "Juped per ", mostrant el nickname
  	de la persona que va jupitejar el servidor.
  
  	Limitat a administradors de serveis.
  
  
 • RAW
  	SintÓxi: RAW text
  
  	Envia una linea de text directament al servidor al qual
  	els serveis estan connectats. Aquesta comanda te un
  	us molt limitat i pot malmetre una xarxa si es
  	utilitzat de manera impr˛pia. NO UTILITZIS aquesta COMANDA a
  	no ser que estiguis absolutament seguro del que fas!
  
  	Limitat a administradors de serveis.
  
  
 • UPDATE
  	SintÓxi: UPDATE
  
  	Forša als serveis a actualitzar tots els arxius de
  	la base de dades tan aviat como enviis la comanda.
  
  	Limitat a administradors de serveis.
  
  
 • RELOAD
  	SintÓxi: RELOAD
  
  	Forša als serveis a recarregar l'arxiu de
  	configuraciˇ. Tenir en compe que algunes directives
  	necessiten que els serveis es reinicin de nou per tenir
  	efecte (tal com nicknames dels serveis, activaciˇ
  	de la limitaciˇ de sessions, etc.)
  
  	Limitat a administradors de serveis.
  
  
 • QUIT
  	SintÓxi: QUIT
  
  	Forša als serveis a parar inmediatament; les bases de
  	dades no son guardades. Aquesta comanda no ha de ser utilitzada
  	excepte que les c˛pies en la mem˛ria semblin espatllades i no
  	hagin de ser guardades. Per parar normalment, utilitza la comanda
  	SHUTDOWN.
  
  	Limitat a administradors de serveis.
  
  
 • SHUTDOWN
  	SintÓxi: SHUTDOWN
  
  	Forša als serveis a guardar totes les bases de
  	datos i parar.
  
  	Limitat a administradors de serveis.
  
  
 • RESTART
  	SintÓxi: RESTART
  
  	Forša als serveis a guardar totes les bases de
  	dades i desprÚs parar i arrancar de nou.
  	(es a dir, finalitzar el programa e inmediatament reiniciar
  	el programa de nou).
  
  	Limitat a administradors de serveis.
  
  
 • CHANLIST
  	SintÓxi: CHANLIST [{patrˇ | nick} [SECRET]]
  
  	Llista tots els canals actualment en ˙s en la xarxa IRC,
  	estiguin registrats o no.
  
  	Si s'especifica patrˇ, llista nomŔs els canals que concordin amb ell.
  	Si s'especifica un nickname, llista nomŔs els canals en els que l'usuari
  	hi sigui. Si s'especifica SECRET, llista nomŔs els canals que
  	concordin amb patrˇ i que tinguin modes +s o +p.
  
  	Limitat a administradors de serveis.
  
  
 • USERLIST
  	SintÓxi: USERLIST [{patrˇ | canal} [INVISIBLE]]
  
  	Llista tots els usuaris actualment en linea en la xarxa IRC,
  	estiguin registrats o no.
  
  	Si s'especifica patrˇ, llista nomŔs els usuaris que concordin
  	amb ell (ha de ser amb el format nick!usuari@host). Si s'especifica canal,
  	llista nomŔs els usuaris que estiguin en el canal donat. Si s'especifica
  	INVISIBLE, nomŔs els usuaris amb la bandera +i seran
  	llistats.
  
  	Limitat a administradors de serveis.
  
  
 • EXCEPTION
  	Sintaxis: EXCEPTION ADD [+expiraciˇ] mascara lÝmit raˇ
  	     EXCEPTION DEL {mascara | llista}
  	     EXCEPTION MOVE numero posiciˇ
  	     EXCEPTION LIST [mascara | llista]
  	     EXCEPTION VIEW [mascara | llista]
  
  	Permet als administradors de serveis manipular la llista
  	de hosts que tenen un lÝmit de sessiˇ especÝfic - permetent
  	a certes mÓquines, com servidors de shells, mantenir un nombre mÚs alt
  	de clients al mateix temps. En quant un host arribi al seu lÝmit
  	de sessions, tots els clients intentant conectarse desde aquest
  	host seran expulsats. Abans de expulsar usuaris, aquests son
  	notificats a traves de un /NOTICE del OperServ amb ajuda sobre
  	el lÝmit de sessiˇ. El contingut d'aquest notice es un establiment
  	de configuraciˇ.
  
  	EXCEPTION ADD afegeix la mascara de host donada a la llista de
  	excepcion. Teniu en compte que les mascares nick!usuari@host
  	i usuari@host son invalides. NomŔs mascares reals com
  	irc.aujac.org i *.aujac.org, son permessas ja que el
  	lÝmit de sessions no compta nicks o noms d'usuari.
  	LÝmit ha de ser un numero mes gran o igual a zero. Aix˛ determina
  	quantes sessions el host pot tenir en un cert temps. El valor
  	zero significa que el host no te lÝmits de sessiˇ. Veure la ajuda
  	sobre AKILL per a mÚs detalls sobre el parametre opcional
  	expiraciˇ.
  	EXCEPTION DEL remou la mascara donada de la llista d'excepcions.
  	EXCEPTION MOVE mou l'excepciˇ numero a posiciˇ. Les
  	excepcions entremig seran mogudes amunt o avall per a omplir l'espai.
  
  	EXCEPTION LIST i EXCEPTION VIEW mostra totes les
  	excepcions actuals; si la mascara opcional es donada, la llista es
  	limitada a les excepcions similars a la mascara. La diferencia
  	es que EXCEPTION VIEW es mes verbal, mostrant el nom de la
  	persona que va afegir l'excepciˇ, el lÝmit d'excepciˇ, raˇ,
  	mascara de hosts i la data i hora d'expiraciˇ.
  
  	Pren nota de que un client conectant-se "utilitzara" la primera
  	excepciˇ a la que el host s'assembli. Llargues llistes d'excepcions
  	i mascares que s'assemblin a moltes mascares possiblement contribueixin
  	al mal rendiment dels serveis.
  
  	Limitat a administradors de serveis.
  
  
 • SESSION
  	Sintaxis: SESSION LIST umbral
  	     SESSION VIEW host
  
  	Permet als administradors de serveis veure la llista de sessions.
  
  	SESSION LIST llista hosts amb un mÝnim de umbral sessions.
  	L'umbral ha de ser un numero superior a 1. Aix˛ es per a prevenir
  	llistats accidentals del gran nombre de hosts de sessiˇ.
  	SESSION VIEW mostra informaciˇ detallada sobre un host
  	especÝfic - incloent el compte de sessiˇ i el lÝmit de sessiˇ
  	actual.
  	El valor host no pot incluir comodins.
  
  	Mireu l'ajuda sobre EXCEPTION per a mÚs informaciˇ sobre
  	lÝmits de sessiˇ i como establir-los per a hosts i grups especÝfics
  	d'ara endavant.
  
  	Limitat a administradors de serveis.
  
  
  
 • CHANKILL
  	Sintaxis: /msg OperServ CHANKILL [+expiry] channel reason
   
  	Syntax: CHANKILL [+expiry] channel reason
  
  	Puts an AKILL for every nick on the specified channel. It
  	uses the entire and complete real ident@host for every nick,
  	then enforces the AKILL.
  
  
  
 • DEFCON
  	Sintaxis: /msg OperServ DEFCON [1|2|3|4|5]
   
  	Syntax: DEFCON [1|2|3|4|5]
  
  	The defcon system can be used to implement a pre-defined
  	set of restrictions to services useful during an attempted
  	attack on the network.
  
  
 • DEFCON AKILL NEW CLIENTS
  	* AKILL any new clients connecting
  
  
  
  
 • DEFCON FORCE CHAN MODES
  	* Force Chan Modes (OperServ) to be set on all channels
  
 • DEFCON NO MLOCK CHANGE
  	* No MLOCK changes
  
 • DEFCON NO NEW CHANNELS
  	* No new channel registrations
  
 • DEFCON NO NEW CLIENTS
  	* Kill any NEW clients connecting
  
 • DEFCON NO NEW MEMOS
  	* No new memos sent
  
 • DEFCON NO NEW NICKS
  	* No new nick registrations
  
 • DEFCON ONLY
  	* Ignore any non-opers with message
  
 • DEFCON REDUCE SESSION
  	* Use the reduced session limit of %d
  
 • DEFCON SILENT ONLY
  	* Silently ignore non-opers
  
 • LOGGED
  	Noticia: Totes les comandes enviades a OperServ son monitorejades!
  
  
 • MODINFO
  	Sintaxis: /msg OperServ MODINFO FileName
   
  	Syntax: MODINFO FileName
  
  	This command lists information about the specified loaded module
  
  	Limited to Services Roots.
  
  
 • MODLIST
  	Sintaxis: /msg OperServ MODLIST [Core|3rd|protocol|encryption|supported|qatested]
   
  	Syntax: MODLIST [Core|3rd|protocol|encryption|supported|qatested]
  
  	Lists all currently loaded modules.
  
  	Limited to Services Roots.
  
  
  
  
 • MODLOAD
  	Sintaxis: /msg OperServ MODLOAD FileName
   
  	Syntax: MODLOAD FileName
  
  	This command loads the module named FileName from the modules
  	directory.
  
  	Limited to Services Roots.
  
  
 • MODUNLOAD
  	Sintaxis: /msg OperServ MODUNLOAD FileName
   
  	Syntax: MODUNLOAD FileName
  
  	This command unloads the module named FileName from the modules
  	directory.
  
  	Limited to Services Roots.
  
  
 • SVSNICK
  	Sintaxis: /msg OperServ SVSNICK nick newnick
   
  	Syntax: SVSNICK nick newnick
  
  	Forcefully changes a user's nickname from nick to newnick.
  	Limited to Super Admins.