Anope 1.8.9.3131 - MemoServ
  Catalan . German . English . Spanish . French . Greek . Hungarian . Italian . Dutch . Polish . Portuguese . Russian . Turkish .
  | NickServ | ChanServ | OperServ | MemoServ | HostServ | BotServ |

 • SEND
  	SintÓxi: SEND {nick | canal} text-del-memo
  
  	Envia un memo al nick o canal donat, que contÚ
  	text-del-memo. A l'enviar a un nickname, aquest
  	rebrÓ noticia de que ell/ella tÚ un nou memo. El nick
  	o canal receptors han d'estar registrats.
  
  
 • SENDALL
  	Sintaxis: /msg MemoServ SENDALL memo-text
   
  	Syntax: SENDALL memo-text
  
  	Sends all registered users a memo containing memo-text.
  
  
  
 • CANCEL
  	SintÓxi: CANCEL {nick | canal}
  
  	Cancela l'ultim memo enviat al nick o canal donat,
  	sempre i quan no hagi sigut llegit al moment en el que
  	vas fer servir la comanda.
  
  
 • CHECK
  	Sintaxis: /msg MemoServ CHECK nick
   
  	Syntax: CHECK nick
  
  	Checks whether the _last_ memo you sent to nick has been read
  	or not. Note that this does only work with nicks, not with chans.
  
  
 • LIST
  	SintÓxi: LIST [canal] [llista | NEW]
  
  	llista els memos que tens actualment. Amb NEW, llista
  	nomÚs els memos nous (no llegits). Memos nous estan
  	marcats amb un "*" a l'esquerra del nobre del memo.
  	TambÚ pots especificar una llista de nombres, com en el
  	exemple mÚs endevant:
  
  	  LIST 2-5,7-9
  	   llista memos enumerats 2 a 5 i 7 a 9.
  
  
 • READ
  	SintÓxi: READ [canal] {nombre | llista | LAST | NEW}
  
  	T'envia el text dels memos especificats. Si LAST Ús
  	donat, t'envia l'ultim memo rebut. si NEW Ús donat, t'
  	envia tots els teus memos nous. D'altra forma, t'envia el
  	memo nombre nombre. TambÚ pots donar una llista de
  	nombres, com en el exemple:
  
  	  READ 2-5,7-9
  	   mostra els memos enumerats 2 a 5 i 7 a 9.
  
  
 • RSEND
  	Sintaxis: /msg MemoServ RSEND {nick | channel} memo-text
   
  	Syntax: RSEND {nick | channel} memo-text
  
  	Sends the named nick or channel a memo containing
  	memo-text. When sending to a nickname, the recipient will
  	receive a notice that he/she has a new memo. The target
  	nickname/channel must be registered.
  	Once the memo is read by its recepient, an automatic notification
  	memo will be sent to the sender informing him/her that the memo
  	has been read.
  
  
  
 • DEL
  	SintÓxi: DEL [canal] {nombre | llista | LAST | ALL}
  
  	Esorra el o els memos especificats. pots donar multiples
  	nombres o rangs de nombres en lloc d'un solo, com en el
  	exemple.
  
  	If LAST is given, the last memo will be deleted.
  	Si ALL Ús donat, esborra tots els teus memos.
  
  	exemples:
  
  	  DEL 1
  	   Esorra el teu primer memo.
  
  	  DEL 2-5,7-9
  	   Esborra els memos enumerats 2 a 5 i 7 a 9.
  
  
 • SET
  	SintÓxi: SET Opciˇ parÓmetros
  
  	Estableix varies opcions de memos. Opciˇ pot ser una de:
  
  	  NOTIFY   Canvia quan serÓs notificat sobre de
  	          nous memos (sols per a nicknames)
  	  LIMIT    Estableix el mÓxim nombre de memos que
  	          pots rebre
  
  	escriu /msg MemoServ HELP SET Opciˇ per a mÚs informaciˇ
  	sobre una opciˇ especÝfica.
  
  
 • SET NOTIFY
  	SintÓxi: SET NOTIFY {ON | LOGON | NEW | MAIL | NOMAIL | OFF}
  
  	Canvia quan se't notificarÓ de nous memos:
  
  	  ON   Notificaciˇ de memos quan et conectis,
  	        quan treguis /AWAY, i quan
  	        s'enviin
  	  LOGON  Sols seras notificat de memos quan et conectis
  	        o quan treguis /AWAY.
  	  NEW   Sols seras notificat de memos quan se't
  	        enviin.
  	  MAIL  You will be notified of memos by email aswell as
  	        any other settings you have.
  	  NOMAIL You will not be notified of memos by email.
  	  OFF   No rebrÓs cap notificaciˇ per memos.
  
  	ON Ús escencialment LOGON i NEW combinats.
  
  
 • SET LIMIT
  	SintÓxi: SET LIMIT [canal] lÝmit
  
  	Estableix el mÓxim nombre de memos que tu (o el canal donat)
  	pots tenir. Si queda a 0, ning˙ podrÓ
  	enviar-te memos. A mÚs, no pots establir el lÝmit mÚs
  	alt que %d.
  
  
 • INFO
  	SintÓxi: INFO [canal]
  
  	mostra informaciˇ del nombre de memos que tens,
  	quants d'ells encar no han sigut llegits, i quants memos
  	pots rebre. Amb un parÓmetre, mostra la mateixa
  	informaciˇ pel canal donat.
  
  
 • STAFF
  	Sintaxis: /msg MemoServ STAFF memo-text
   
  	Syntax: STAFF memo-text
  
  	Sends all services staff a memo containing memo-text.
  	Note: If you have opers on both the oper list and the
  	admin list they will recive the memo twice. The same
  	applies for oper's on the Root list as well as other
  	lists.
  
  
  
 • SERVADMIN SET LIMIT
  	SintÓxi: SET LIMIT [usuari | canal] {lÝmit | NONE} [HARD]
  
  	Estableix el mÓxim nombre de memos un usuari o canal estÓ
  	permŔs. Establir el lÝmit a 0 evita a l'usuari
  	de rebre memos; posar-lo a NONE permet a l'usuari
  	de rebre i guardar els memos que vulgui. Si no dones un
  	nickname o canal, el teu propi lÝmit estÓ establert.
  
  	Afegir HARD evita al usuari de canviar el lÝmit. No
  	afegir HARD tÚ l'efect contrari, permetent a l'
  	usuari canviar el lÝmit (encara que un lÝmit previ hagui sigut establert
  	amb HARD).
  
  	L'us de la comanda SET LIMIT estÓ limitat a
  	administradors de serveis. altres usuaris poden
  	nomÚs establir lÝmits per a ells mateixos o per a un canal en
  	el que tinguin certos privilegos, no podenn esborrar el seu
  	lÝmit, no poden establir el lÝmit mÚs enllÓ de %d, i no
  	poden establir un lÝmit hard.
  
  
 • SERVADMIN INFO
  	SintÓxi: INFO [nick | canal]
  
  	Sense un parÓmetro, mostra informaciˇ del nombre
  	de memos que tens, quants d' ells encara no s'han
  	llegit, i el nombre total de memos que pots rebre.
  
  	amb un canal de parÓmetre, mostra la mateixa informaciˇ
  	pel canal donat.
  
  	amb un nickname de parÓmetr, mostra la misma
  	informaciˇ pel nickname donat. Aquest us estÓ
  	limitat a administradors de serveis.